Jak žádat o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + formulář ke stažení #2

Jak žádat o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + formulář ke stažení #2

Pokud se s vámi jako novinářem nechce úřad či politik z nějakého důvodu ´bavit´ a vy potřebujete získat informace, které by vám jindy za normálních okolností poskytl například tiskový mluvčí, můžete ´sáhnout´ k možnosti přímého dotazu – a to díky tzv. zákonu 106. Úřad státní Celý článek

Hledání informací, vztahů a toku peněz #1: Veřejný registr smluv

Hledání informací, vztahů a toku peněz #1: Veřejný registr smluv

Výborným zdrojem informací, a to především z oblasti propojení subjektů a osob a toku veřejných peněz je veřejný registr smluv. Zde musejí veřejné subjekty státní správy, samosprávy (obce s rozšířenou působností) a veškerých organiazací jimi zřizovaných nebo s většinovou majetkovou účastí, které fungují na bázi Celý článek

Citizen journalism aneb Občanská žurnalistika

OBČANSKÁ ŽURNALISTIKA JE ALTERNATIVNÍ FORMA MÉDIÍ, KTERÁ REPREZENTUJÍ VÝZVU PROFESIONÁLNÍM A INSTITUCIONÁLNÍM PRAKTIKÁM MAINSTREMOVÝCH MÉDIÍ (MÉDIÍ HLAVNÍHO PROUDU). Lidé bez profesionálního žurnalistického vzdělání mohou používat nástroje moderních technologií a globální distribuce a díky internetu tak mohou vytvářet vlastní obsah nebo se zapojit do vytváření obsahu Celý článek

Doporučená literatura a zdroje k přípravě na studium žurnalistiky a médií

Doporučená literatura a zdroje k přípravě na studium žurnalistiky a médií

Chystáte se na přijímací zkoušky studia Žurnalistiky, Publicistiky či Audiovizuálních médií? Co budete potřebovat: Naprostý základ ke studiu masové komunikace i žurnalistiky je kniha od tohoto autora: Neil Postman: Ubavit se k smrti Další důležitou knihou je například: Harold Bloom: Kánon Západní literatury Celý seznam Celý článek

Etický kodex Mezinárodní federace novinářů

Etický kodex Mezinárodní federace novinářů

Global Charter of Ethics for Journalists The IFJ Global Charter of Ethics for Journalists was adopted at the 30th IFJ World Congress in Tunis on 12 June 2019. It completes the IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (1954), known as the ”Bordeaux Celý článek

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR

Etický kodex Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě 11 c, že „novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy např. ve formě etického kodexu.“   V rezoluci č. 2 Celý článek

Etické kodexy veřejnoprávních médií

Etické kodexy veřejnoprávních médií

Český rozhlas KODEX ČESKÉHO ROZHLASU Česká televize KODEX ČESKÉ TELEVIZE Vzhledem k tomu, že když byly stanovovány etické kodexy pro práci ve veřejnoprávních médiích a schvalovány parlamentem, neboť jsou nedílnou součástí zákonného rámce, které veškeré fungování v rámci veřejné služby upravuje, ještě nebyly sociální sítě, Celý článek