MODERNÍ ŽURNALISTIKA online kurz

2.950 

Dělejte nezapomenutelné reportáže i čtené blogy. Poznejte, jak fungují média. Žurnalistika a publicistika v tradičních i nových médiích ve 22 lekcích. Každá obsahuje video, studijní materiál a úkol. Naučíme vás, jak psát čtivé články a zajímavé titulky, které každého nutí ke kliknutí a čtení. Součástí kurzu jsou také základy fotografie, investigativy či rešerše. Povíme si, jakou roli hrají sociální média v moderní žurnalistice a jakým způsobem s nimi novináři pracují a jaké zásady při tom dodržovat. Důležité je nikdy nezapomenout na původní zdrojování – získávání informací z lidských zdrojů versus z online zdrojů.

Popis

OBSAH KURZU

 1. INTRO: Úvod do kurzu, Základy teorie masové komunikace

 2. KLASIFIKACE MÉDIÍ a charakteristika jednotlivých typů I: TEXTOVÁ média (noviny, časopisy, internetová média), audiovizuální (rozhlas, televize) a nová média (internet a sociální sítě)

 3. KLASIFIKACE MÉDIÍ a charakteristika jednotlivých typů II: audiovizuální (rozhlas, televize) a nová média (internet a sociální sítě)

 4. ZPRAVODAJSKÉ ŽÁNRY v moderní žurnalistice (zpráva, článek, interview, anketa)

 5. PUBLICISTICKÉ ŽÁNRY v moderní žurnalistice (interview, reportáž, analyticko-syntetické žánry aj.)

 6. INVESTIGATIVA I: Hledat informace (i když vlastně nevíte, jaké informace hledáte, aneb – Jak najít brýle bez brýlí) – základy heuristiky, rešerše

 7. INVESTIGATIVA II: Jak si budovat databázi kontaktů a získávat informace

 8. INVESTIGATIVA III: Hledat souvislosti (jak se dopátrat pravdy, základy investigativy)

 9. ČLÁNEK: Jak správně uchopit téma a poutavě popsat

 10. Etický kodex: Kam až lze zajít, kde jsou hranice a co je nezbytné dodržet

 11. REPORTÁŽ: Jak vystavět reportáž, aby byla poutavá a vtáhla čtenáře do děje – skladba dramatického oblouku

 12. INTERVIEW I: Bonton aneb společenské minimum pro novináře – jak si domluvit schůzku, rozdíl mezi rozhovorem pro výstup rozhovoru pro video, audio či text

 13. INTERVIEW II: Rozdíl mezi rozhovorem ze záznamu a živým vysíláním (live streamem)

 14. INTERVIEW III: Jak se správně ptát, abyste dostali odpověď, kterou potřebujete

 15. CLICKBAIT: Jak vymyslet titulek, který přitáhne pozornost právě k vašemu článku, reportáži či headline pro video či audio výstup

 16. PRÁVNÍ RÁMEC činnosti médií: Zákon o svobodném přístupu k informacím, Tiskový zákon 

 17. AUTORIZACE: Je či není povinná? Proč ji dělat, jak a kdy

 18. MANIPULACE V MÉDIÍCH: Nechtěná i záměrná – jak se může stát chyba, jak jí předejít a zásady objektivního přístupu

 19. DEZINFORMACE: Jak vznikají fake news, jak si dát pozor na neověřené zdroje

 20. KOMUNIKACE OBRAZEM: Pravidla pro pořizování fotografií (zlatý řez, kompozice)

 21. FOTOGRAFIE: Základy reportážní fotografie. Jak správně fotografovat – základní principy (velikosti záběrů)

 22. VIDEO: Základy využití videa pro žurnalistiku + Základy krátkého videa pro sociální sítě nebo k článku

KONZULTACE:

 • Pokud chcete v rámci kurzu konzultovat: pro studenty i absolventy všech našich kurzů platí sleva 35% na slevu pro konzultace, a to nyní nově už bez omezení – napořád.

 

CO VÁM KURZ PŘINESE: 

 • Kurzy jsou praktické. Učíme vás to, co v praxi využijete s osvědčenými tipy 
 • Během studia si tvoříte portfolio 
 • Každý, kdo kurz úspěšně absolvuje, získá certifikát. Jediné, co musí splnit, je odevzdání alespoň tří úkolů z kurzu /výstupů v podobě hotového článku, rozhovoru, reportáže/ – více v instrukcích kurzu /nejde o klasickou konzultaci, ale celkovou evaluaci Vašeho kurzu, takže nic nedokupujete, tato část je samozřejmě v ceně.
 • Každý student kurzu získá automaticky roční členství v Klubu Otevřená Média  (výhody např. PRESS karta pro absolventy žurnalistiky nebo 20% sleva na jakýkoliv další kurz z naší nabídky či individuální konzultaci s lektorem aj.). Členství začíná  běžet dnem studia. 

JAK STUDUJETE:

 • Kurz studujete v e-learningovém programu MoodleDo kurzu máte přístup jeden rok po započetí studia

 • Lekce si můžete prohodit, kurz je však stavěn tak, že lekce na sebe volně navazují

 • Rychlost výuky si určujete sami: ideální je dělat jednu lekci týden, je ale možné nechat si
  na každou lekci až měsíc nebo naopak, máte-li volno, tak častěji

 • Studujete online tak, jak vám to vyhovuje – odkudkoliv a v jakoukoliv dobu