O nás

Naše cíle:

  • Kultivace veřejné diskuse formou zvyšování mediální gramotnosti široké veřejnosti a podpory vzdělanosti diskurzem do minulosti jako obrany proti manipulaci s důrazem na vzájemnou toleranci a respekt
  • Spojování lidí se stejnými vizemi – networking a mezinárodní spolupráce

Projekty:

OTEVŘENÁ MÉDIA –  navazuje na projekt Mediální centrum (pro dospělé, pro děti a mládež). Mediální gramotnost – realizována formou mediálních projektů, kurzů žurnalistiky a médií, vždy s přesahem a zapojení do mísních iniciativ a komunitního života. Akreditace MŠMT Vzdělávací instituce pro DVPP učitelů pro Mediální výchovu na školách (do roku 2019, nyní příprava na novou).

Z LONDÝNA – publicistický online magazín. Vznikl sloučením původního online magazínu o médiích, historii česko-německého pohraničí a rozhovorů se zajímavými lidmi, kde také sbírají prvních novinářské zkušenosti ti nejlepší absolventů našich kurzů (od roku 2008), a blogu Z Londýna, založených na reportážích a komentářích Jane Frank během Brexitového období ve Velké Británii (od roku 2018).

DAY OFF: Dobrovolnický den – školili jsme dobrovolníky na novináře, ti pak v konkrétních neziskovkách dělali reportáže a poznávali tak lépe dění uvnitř a zjišťovali rozdíl mezi mediálním obrazem dané organizace a skutečností. A především se učili, jak získávat informace přímo u zdroje.

V PAMĚTI SYNAGOGY – rozhovory s lidmi, kteří přežili holocaust, ale také celkově pak další rozhovory a reportáže, které mapují historické souvislosti Evropské historie s přesahem do dnešních dnů a budoucnosti

DNES NA HRANICÍCH – navazující na projekt Hranice padá, pozor, teď! – exkurz nálad a situace česko-německého pohraničí po sedmi letech po vstupu Česka do Schengenského prostoru.

 

SeeMedia z.s. | Reg. N.: / IC: 27001113 | Kurzova 2222/16, Praha / Prague, Czech Republic | Datová schránka: bm3dyxj