Obchodní podmínky

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím eshopu SeeMedia z.s. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny SeeMedia z.s. , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou KONEČNÉ - VČETNĚ DPH. Nejsme plátci DPH.
B. Reklamace
 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny SeeMedia z.s. a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.
 3. Veškeré reklamace, ale i podněty, dotazy k jednotlivým online kurzům či konzultacím lze směřovat na koordinátora kurzů - viz kontakt v bodě 3. 
 
 1. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem poskytované služby /online kurzu či konzultace/.

Kupující má jeden rok, tedy 365 dní od získání přístupu do kurzu po jeho zaplacení, aby kurz vystudoval /týká se i zákazníků s voucherem, kteří kurz přímo nezakoupili, ale dostali jej např. darem/. Tuto lhůtu je možné prodloužit, je však nutné před uplynutím této doby o toto prodloužení pořádat a to na kontakt uvedený v bodě 3.

D. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
3. Kontakt pro zákazníky /budoucí i stávající/: email: kurzy@otevrenamedia.cz nebo telefon:  212249336