Poslední články

TÉMA #2: Novináři odcházejí z mainstreamu a zakládají svá média, aby měli svobodnější prostor k vyjádření. Nové trendy mění britské televize, mění i ty České?

TÉMA #2: Novináři odcházejí z mainstreamu a zakládají svá média, aby měli svobodnější prostor k vyjádření. Nové trendy mění britské televize, mění i ty České?

Je správné regulovat svobodu slova v mainstreamových médiích a zabránit tak šíření hate speach? Děje se tak na úkor přirozeného prostoru k vyjádření, které zaručují ústavy a listiny práv a svobod anebo to naopak pomáhá vytvářet bezpečný prostor, který je tu pro všechny jakkoliv smýšlející Čtěte dále

Téma #1: Jaký je rozdíl mezi Novinářem a Aktivistou využívajícího média pro dosažení svého cíle?

Téma #1: Jaký je rozdíl mezi Novinářem a Aktivistou využívajícího média pro dosažení svého cíle?

Každý týden jedno téma z oblasti médií. Dnes se podíváme, jaký je rozdíl mezi novinářem a aktivistou. Může být aktivista novinářem a může být novinář aktivistou? Jsou zde nějaké hranice, které je nutné respektovat? Dáme si dva příklady, ale vy určitě přijdete i na další. Čtěte dále

Etický kodex Mezinárodní federace novinářů

Etický kodex Mezinárodní federace novinářů

Global Charter of Ethics for Journalists The IFJ Global Charter of Ethics for Journalists was adopted at the 30th IFJ World Congress in Tunis on 12 June 2019. It completes the IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (1954), known as the ”Bordeaux Čtěte dále

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR

Etický kodex Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě 11 c, že „novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy např. ve formě etického kodexu.“   V rezoluci č. 2 Čtěte dále

Etické kodexy veřejnoprávních médií

Etické kodexy veřejnoprávních médií

Český rozhlas KODEX ČESKÉHO ROZHLASU Česká televize KODEX ČESKÉ TELEVIZE Vzhledem k tomu, že když byly stanovovány etické kodexy pro práci ve veřejnoprávních médiích a schvalovány parlamentem, neboť jsou nedílnou součástí zákonného rámce, které veškeré fungování v rámci veřejné služby upravuje, ještě nebyly sociální sítě, Čtěte dále