Etický kodex Mezinárodní federace novinářů

Etický kodex Mezinárodní federace novinářů

Global Charter of Ethics for Journalists The IFJ Global Charter of Ethics for Journalists was adopted at the 30th IFJ World Congress in Tunis on 12 June 2019. It completes the IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (1954), known as the ”Bordeaux 

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR

Etický kodex Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě 11 c, že „novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy např. ve formě etického kodexu.“   V rezoluci č. 2 

Etické kodexy veřejnoprávních médií

Etické kodexy veřejnoprávních médií

Český rozhlas KODEX ČESKÉHO ROZHLASU Česká televize KODEX ČESKÉ TELEVIZE Vzhledem k tomu, že když byly stanovovány etické kodexy pro práci ve veřejnoprávních médiích a schvalovány parlamentem, neboť jsou nedílnou součástí zákonného rámce, které veškeré fungování v rámci veřejné služby upravuje, ještě nebyly sociální sítě,