Časopisy Týdeník (lze ještě zařadit do novin), čtrnáctideník, měsíčník, dvouměsíčník (moc nebývá), čtvrtletník, (ročník patří už do bulletinů) Druhy: všeobecné (doplněné TV programem, většinou přílohy různých novin – magazíny atp.), specializované (pro ženy, matky, muže, děti, mládež, modeláře, chovatele, vaření, ekonomiku, marketing …) Žánry: Články, reportáže, rozhovory, poradny, rady aPokračovat ve čtení