Když sbíráme informace – ať už rozhovory, veřejně dostupnými dokumenty, informacemi na internetu (stránky různých společností – neziskových, komerčních, státního sektoru, osobní stránky lidí, sociální sítě apod.) – musíme si je „filtrovat“. I když si lidé myslí, že nám říkají „pravdu“, jste to vy, kdo musí rozlišit, jaká to jePokračovat ve čtení

Kdo by to byl řekl, že publicistických žánrů je tolik. Dnes pokračujeme s dalšími, a to nás ještě příště nějaké čekají. Dnes probereme: Emocionální (publicistická reportáž), literární (literární reportáž, fejeton, sloupek, črta, esej, soudnička, novinová povídka). (Na snímku nejznámější český „sloupkař“ Karel Čapek, Foto: wikimedia.com) Publicistická reportáž se od literárníPokračovat ve čtení

Mezi hlavní zpravodajské žánry patří zpráva a zpravodajské interview. Zpráva je krátký zpravodajský útvar. Je základem pro každý článek. To, co je ve zprávě, musí být v ostatních článcích + ještě něco navíc. Rozdíl je v tom, že zpráva je krátká, informační, další žánrové útvary informace rozvádějí, každá vlastním způsobem.Pokračovat ve čtení

Etický kodex novináře je soubor pravidel, podle nichž by se novináři měli řídit. Nejedná se však o žádnou právní normu. Jsou to ´doporučení´, jak by se měl novinář chovat, aby zajistil maximální objektivitu a serióznost článků a reportáží. Etický kodex novináře vydává Syndikát novinářů ČR, obdobný má také například ČeskáPokračovat ve čtení

Působnost celostátních médií je, jak už název napovídá, na celém (nebo většině) území daného státu, v našem případě České republiky. Pravidlem je, že médium musí být na většině tohoto území dosažitelné – noviny v trafikách, obchodech nebo doručitelné do schránek předplatitelů. Rozhlas a televize dosažitelné pro příjem analogového, (dnes již ) digitálníhoPokračovat ve čtení

Audio-vizuální média Audio: Rozhlas Vizuální  (video): televize, v podstatě sem patří take fotografie, ale ty “necháme” zatím u tištěných a internetových peridok, abychom to zjednodušili Frekvence:  obdobně jako u předešlých typů – denní nebo s častější frekvencí (např. Denní zprávy v rádiu – “každou hodinu” apod.), týdenní (většinou publicistické pořady,Pokračovat ve čtení

Internetové magazíny  Jde v podstatě o obdoby tištěných periodik (časopisy nebo deníky). Někdy jsou zde variace tištěného periodika, které vychází anebo pouze a jen internetové médium, které tištěné nevychází. Frekvence:  Deník, týdeník , čtrnáctideník, měsíčník, dvouměsíčník , čtvrtletník – dle frekvence přidávání článků. Je možné každý den přidávat jeden a vícePokračovat ve čtení