Etický kodex novináře je soubor pravidel, podle nichž by se novináři měli řídit. Nejedná se však o žádnou právní normu. Jsou to ´doporučení´, jak by se měl novinář chovat, aby zajistil maximální objektivitu a serióznost článků a reportáží. Etický kodex novináře vydává Syndikát novinářů ČR, obdobný má také například ČeskáPokračovat ve čtení

Působnost celostátních médií je, jak už název napovídá, na celém (nebo většině) území daného státu, v našem případě České republiky. Pravidlem je, že médium musí být na většině tohoto území dosažitelné – noviny v trafikách, obchodech nebo doručitelné do schránek předplatitelů. Rozhlas a televize dosažitelné pro příjem analogového, (dnes již ) digitálníhoPokračovat ve čtení

Audio-vizuální média Audio: Rozhlas Vizuální  (video): televize, v podstatě sem patří take fotografie, ale ty “necháme” zatím u tištěných a internetových peridok, abychom to zjednodušili Frekvence:  obdobně jako u předešlých typů – denní nebo s častější frekvencí (např. Denní zprávy v rádiu – “každou hodinu” apod.), týdenní (většinou publicistické pořady,Pokračovat ve čtení

Internetové magazíny  Jde v podstatě o obdoby tištěných periodik (časopisy nebo deníky). Někdy jsou zde variace tištěného periodika, které vychází anebo pouze a jen internetové médium, které tištěné nevychází. Frekvence:  Deník, týdeník , čtrnáctideník, měsíčník, dvouměsíčník , čtvrtletník – dle frekvence přidávání článků. Je možné každý den přidávat jeden a vícePokračovat ve čtení

Časopisy Týdeník (lze ještě zařadit do novin), čtrnáctideník, měsíčník, dvouměsíčník (moc nebývá), čtvrtletník, (ročník patří už do bulletinů) Druhy: všeobecné (doplněné TV programem, většinou přílohy různých novin – magazíny atp.), specializované (pro ženy, matky, muže, děti, mládež, modeláře, chovatele, vaření, ekonomiku, marketing …) Žánry: Články, reportáže, rozhovory, poradny, rady aPokračovat ve čtení