Když sbíráme informace – ať už rozhovory, veřejně dostupnými dokumenty, informacemi na internetu (stránky různých společností – neziskových, komerčních, státního sektoru, osobní stránky lidí, sociální sítě apod.) – musíme si je „filtrovat“. I když si lidé myslí, že nám říkají „pravdu“, jste to vy, kdo musí rozlišit, jaká to jePokračovat ve čtení

Kdo by to byl řekl, že publicistických žánrů je tolik. Dnes pokračujeme s dalšími, a to nás ještě příště nějaké čekají. Dnes probereme: Emocionální (publicistická reportáž), literární (literární reportáž, fejeton, sloupek, črta, esej, soudnička, novinová povídka). (Na snímku nejznámější český „sloupkař“ Karel Čapek, Foto: wikimedia.com) Publicistická reportáž se od literárníPokračovat ve čtení

Mezi hlavní zpravodajské žánry patří zpráva a zpravodajské interview. Zpráva je krátký zpravodajský útvar. Je základem pro každý článek. To, co je ve zprávě, musí být v ostatních článcích + ještě něco navíc. Rozdíl je v tom, že zpráva je krátká, informační, další žánrové útvary informace rozvádějí, každá vlastním způsobem.Pokračovat ve čtení