Ve škole jsem psal pěkné slohy. Mám talent? Možná ano, možná ne…

Víte, jak se pozná, jestli máte talent na psaní. Otázka talentu je velice ožehavá věc. Většinou to poznáte podle toho, že to, co je pro jiné lidi složité nebo těžší, vy zvládáte snadno. Přímo to z vás ´prýští´. Také se dá říct, že ti, jež psali ve škole pěkné slohy, mají talent. Jenže slohové práce, které učitelé často hodnotí jako dobré, bývají dobré jako školní úlohy, ale jejich krása a zajímavost končí u hranic školních vrat nebo rodičů, přátel a příbuzných autora.  Ve škole se hodnotí jiné věci než ty, které hodnotí čtenáři. Ve škole se jede podle určitého  harmonogramu – jestli dané téma zpracujete tak, jak si představuje učitel, vejdete se do školních osnov a také, jestli vaše myšlenky jsou takové, jaké považují vaši učitelé za ´správné´. Zato čtenáři naopak ocení inovaci, jiné pohledy, většinou, když napíšete práci alias školní sloh, tak to prostě nikdo nečte. Je to logické, školní práce nejsou určeny pro čtenáře, mají ukázat učiteli, jestli jste danou látku pochopil. Čtenář po vás požaduje naopak dozvědět se něco jiného – něco víc, než zná ze školy či svého okolí. Talent je o vybočení z davu. O tom, dělat věci lépe nebo jinak než ostatní. Něčím i trošku provokovat. Ale ne prvoplánově, chce to, aby v tom bylo ´něco víc´…

Zkuste následující. Vezměte nějakou školní práci, na kterou jste obzvláště pyšní a hoďte ji na internet – třeba na nějaký blog, nebo ji dejte přečíst někomu, kdo vás moc nezná nebo – ideálně – vás ani moc nemá rád. A sledujte reakce. Dejte pozor na to, když dáváte své výtvory přečíst a posoudit svým přátelům a rodině. Často se jim to líbí prostě proto, že jsou nadšení, že jste něco vytvořili. Nejlepší hodnotitelé jsou pak opravdu lidé, kteří vás skutečně neznají nebo vás dokonce nemají moc v oblibě. Jim paradoxně můžete daleko více věřit v posuzování vašeho případného talentu. Také si dejte pozor na různé agentury, které vám slibují, abyste jim zaslali vaše práce, že vám za poplatek – v řádu stovek – řeknou, zda-li máte talent. To je nesmysl a nejšílenější investice, kterou si jen lze představit.

Napsat komentář