Jak odlišit fakta a domněnky 12. část

Když sbíráme informace – ať už rozhovory, veřejně dostupnými dokumenty, informacemi na internetu (stránky různých společností – neziskových, komerčních, státního sektoru, osobní stránky lidí, sociální sítě apod.) – musíme si je „filtrovat“. I když si lidé myslí, že nám říkají „pravdu“, jste to vy, kdo musí rozlišit, jaká to je „pravda“ . Když vám někdo řekne, že někde něco „smrdí“  a někdo jiný říká, že nic necítí. Kdo lže a kdo ne? Vtip je v tom, že možná mají pravdu oba nebo klidně oba lžou… V čem to je?Je to v tom, že musíte odlišit, zda jde o domněnky nebo fakta. Tady jde o domněnku, hodnocení, subjektivní pohled. Když vám někdo řekne, že je na určitém místě prosakující kanalizace, jak si to ověříte, jestli to je pravda? Ano. Nejlépe uděláte, když tam vyrazíte a přesvědčíte se na vlastní oči. Pak uvidíte, že buď prosakuje – teče, je tam znečištění a smrdí nebo vám to smrdět nebude, ale vidíte, že to je pravda. Když se ale nemůžete přesvědčit, jak to je, nezbývá vám než „věřit lidem“. Jenže, co když každý tvrdí něco jiného? Pak postupujte jednoduše. Vezměte pár otázek a klaďte je lidem. Každému ty samé. Po kouskách, až vás dovedou k „pravdě“ nebo její nejbližší variantě a vůbec vám řeknou více. Můžete střídat fakta i domněnky. Jen musíte vědět, co je co a být si toho vědomi. Každý člověk má také jinou hodnotu „zdroje“. Jsou lidé, kteří se umí přesně vyjádřit, jsou to ti, kteří to neumí. Jsou ti, kteří mají dobré pozorovací úmysly a ti, kteří je mají horší. Jsou lidé fakticky založení (logicky)  a jsou lidé emočně založení. Ti první vám přesně vše popíšou, že máte perfektní základ článku. Ti druzí mluví spíš o pocitech a o tom, jak se kdo tvářil. Ti vám mohou dát (i nevědomky) dobrý tip a článek zajímavě ´okořenit´. Je však zásadní, znovu opakujeme, vědět, co kdy jsme na ´pevné půdě´ a  kdy jsme u ´hypotéz´. Je nutné to v článku označit. Více v našem kurzu.

A teď příklad – vaše otázky a odpovědi lidí:

Kde prosakuje kanalizace? (Místo, ulice…)

A. Tady u nás v ulici.

B. Nevím, někde prý v ulici.

C. Je to přesně tam a tam (popíše).

Jak dlouho?

A. Pár hodin.

B. Asi odvčera.

C. Poprvé zaznanamela tento silný pach paní / pan x v tolik a tolik hodin tento den (ta/ten také na to poprvé upozornila)

Jak jste to poznali?

A. Je to cítit. (Cítila jsem to konkrétně – a nejvíce tam a tam nebo ten pán či ta paní cítili zápach, dle toho jsme usoudili, že by to mohlo být prosakující kanalizací)

B. Šlápl jsem do toho (Byla ´tam louže nebo plný kanál´).

C. Někdo to říkal  (četl/a jsem to na sociální síti, sdílel / psal to kamarád/kolega apod.).

Kdy jste si byli jisti, že je to opravdu to, co usuzujete ze ´zápachu´?

A. Sousedka to říkala, že takhle to u nich ´smrdí na chatě vždycky, když vyváží žumpu´.

B. Říkal to pracovník technických služeb, když přijeli, že by to ´mohlo být toto´(ještě ale nebylo provedeno faktické ověření)

C. Na místo, kde byl zápach nepronikavější, byli povoláni příslušní pracovníci (technické služby města, majitelem pozemku…) a ti to zjistili konkrétně (např. narušení potrubí výkopem, sondou atd.)

Úkol: Co z toho jsou fakta a co domněnky a hodnocení? Jaký ze zdrojů se vám zdá  u každé otázky nejhodnověrnější? Nebo máte vlastní – lepší příklad? Napište nám.

Tímto uzavíráme sérii poslední částí Jak odlišit fakta a domněnky. Tato část kurzu je otevřená bezplatně pro každého. Tato část kurzu je otevřená bezplatně pro každého. Pokud se chcete stát novinářem a rozvíjet svou kreativitu, můžete absolvovat naše Kurzy žurnalistiky , v případě jakýchkoliv dotazů nám napište e-mail: kurzy@otevrenamedia.cz .

Napsat komentář