Publicistika jde víc do hloubky. Ptá se: JAK, ale i PROČ – 9. kapitola

Publicistické žánry: informační (článek), emocionální (publicistická reportáž), portrétní (portrét, monografie, medailon, nekrolog, osobnostní interview), dialogové (informační interview, duel, kulatý stůl, anketa, otevřený dopis, polemika), literární (literární reportáž, fejeton, sloupek, črta, esej, soudnička, novinová povídka).

Informační žánr: Článek. Stavíme na faktech. Naše kreativita začíná a končí u nalezení všech možných dostupných informací, jejich očištění od domněnek a nepodložených faktů. Nesmíme si dovolit vlastní vhled. Maximální objektivita. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní novinářský žánr – respektive nejpoužívanější – budeme mu věnovat celou jednu kapitolu). Když umíte napsat dobrý článek, je to jako když kuchař/pekař umí udělat skvělý korpus na dort nebo zedník základy domu, zemědělec dobře obdělá půdu, než do ní začne set či sázet a tak dále a tak dále… Zkrátka – je to výhra a jste super novinář.

Analyticko – kritické žánry: Komentář (delší formát, analyzuje a přemítá, někdy i promýšlí možné jiné alternativy řešení nebo hodnotí), poznámka (krátké upozornění na problém), glosa (obdobně jako poznámka, ale ještě kratší – vzniklo od krátkých zápisků na kraji knih – takže věty), recenze (rozbor něčeho – knihy, divadelního představení,  filmu…), pamflet (i když to vypadá, že jde negativní přídomek ke slátanině článku, není tomu tak – pamflety by se měly oživit – většinou šlo o stučné kritické články vrchnosti, králů, šlechty nebo politiků…). Tady už se jako novináři můžeme vyjádřit – vsunout vlastní myšlenky, čtenář je jasně oddělí od informačního stylu. Dle typu – někdy více, někdy méně. Je to tak, že novinář musí být maximálně objektivní – u zprávy, článku… Zde informujeme. Každý novinář má však zásobu dalších informací, které do článku nedá. Důvody jsou různé – má spoustu materiálu, který se tam nevejde – musí krátit (dost častý případ), dává jen podstatné informace. Často však ty nepodstatné bývají také zajímavé a mohou dotvořit obraz o určité věci a osobě, má informace, které nemá ověřené, ale z nějakých důvodů má pocit, že jsou důležité a měly by se dostat ke čtenáři, intuice a dojmy – jak na nás kdo působí, nebo si někdy nejsme u některých kauz jistí – vše vypadá, že je to o.k. Máme všemožné informace – vypadá to logicky. Ale ´něco se nám nezdá´…. Ale nemůžeme to dokázat. Nebo prostě se jen chceme se čtenáři podělit o příjemný či nepříjemný pocit či svůj vlastní názor. Často se to dělá tak, že novinář napíše objektivní zprávu či (a) článek nebo reportáž a k tomu napíše ještě komentář. Tak si může čtenář oddělit, co jsou fakta a co názor člověka (který ale může být paradoxně kolikrát blíže k pravdě – ale to probereme u investigativy v další sérii kurzu). Úkol:  Zkuste napsat pamflet na dnešní politickou situaci a poslat nám jej (nebo zabrouzdejte v knihovnách či na internetu a pošlete nám nějaký pamflet z minulosti. Malá rada – jsou i ve filmech – stačí nám napsat jméno filmu a situaci, kde se pamflet objevuje 🙂 ). 

V dalším díle (vychází každé pondělí) budeme pokračovat Emocionální a literární žánry. Tato část kurzu je otevřená bezplatně pro každého. Tato část kurzu je otevřená bezplatně pro každého. Pokud se chcete stát novinářem a rozvíjet svou kreativitu, můžete absolvovat naše Kurzy žurnalistiky , v případě jakýchkoliv dotazů nám napište e-mail: kurzy@otevrenamedia.cz .

Napsat komentář