CELOSTÁTNÍ MÉDIA: VĚTŠÍ NOVINÁŘSKÁ SPECIALIZACE I NADHLED – 6. KAPITOLA

Působnost celostátních médií je, jak už název napovídá, na celém (nebo většině) území daného státu, v našem případě České republiky. Pravidlem je, že médium musí být na většině tohoto území dosažitelné – noviny v trafikách, obchodech nebo doručitelné do schránek předplatitelů. Rozhlas a televize dosažitelné pro příjem analogového, (dnes již ) digitálního vysílání a pak samozřejmě internetová, která jsou k dosažení všude, kde je internet (vyjma totalitních států, které i internet cenzurují).  Celostátní média jsou veřejnoprávní (ČT a Český rozhlas, tisk není), komerční – všechny ostatní rozhlasové stanice i televize.

Témata jsou preferována s nadregionálním přesahem. Řeší se politická situace, ekonomická situace, různé společenské problémy, zajímavosti, rozhovory a články s celebritami a osobnostmi, neziskovými a dalšími organizacemi s celostátní působností . Spadají sem samozřejmě také média či celostátní pořady tematické: pro mládež, hudební kanály, pořady o kultuře, vzdělávání, pořady/časopisy/webové magazíny pro kutily…

Jak je to s PR články  – objevují se samozřejmě také. Buď jsou jasně označené, že se jedná o PR články anebo jsou napsané tak, že to ani nepoznáte…  Co je PR článek?  PR (public relations – vytváření vztahů firmy, státních institucí či veřejně známých i neznámých osobností s veřejností a to prostřednictvím zpráv, uveřejňovaných v médiích, někdy jsou to zprávy celé už zpracované a uveřejněné s označením PR nebo Placená reklama nebo PI placená inzerce), někdy se jedná o článek (reportáž) napsanou, natočenou nezávislým redaktorem, který použije sdělení jako základ zprávy a zpracuje jej po svém (většinou ověří pravdivost zprávy a udělá z ní objektivní, přidáním dalších pohledů a názorů dalších stran, samozřejmě je na redaktorovi a redakci a dalších vztazích – a tlacích – okolo – jestli jsou „opomenuty“ některé názory a pohledy a zpráva tak může být v dobrém či špatném zmanipulovaná – ale to je na jiné téma.). Obecně platí, že velká část zpráv v médiích pochází od tiskových mluvčí státních orgánů, komerčních společností, neziskového sektoru či manažerů celebrit – často jde o tip na různá témata. Novinář je také ´jen člověk´ – a koho má pořád něco napadat… Jen se podívejte, kolik zpráv pochází z tiskovek po jednání vlády, sjezdů stran nebo policejních či hasičských „svodek“ (krátkých informací o tom, co se dělo, děje – zasílaných médiím).

Novináři si mohou dovolit větší specializaci

Každopádně v celostátních médiích působí většinou profesionální novináři, a tak zásady etického kodexu bývají dodržovány daleko více než v regionálních médiích. Články jsou díky tomu kvalitnější a čtivější. Lépe vyzdrojované a je zde vidět větší znalost problematiky, o níž novinář píše či natáčí. Navíc celostátní média si mohou „dovolit“ větší specializaci, která u menších médií nebývá možná. Například domácí rubriku plní novináři, kteří začínali jako zpravodajové z poslanecké sněmovny a mají tak základní přehled o zákonech a procesech. Také bývají v redakcích specilaizovaní novináři na různé politické strany. Lépe je pak znají a vidí do „politického podhoubí“ lépe. Díky čemuž se dozvídáme spoustu věcí, které by člověku neznalému tohoto specifického mikroprostředí , unikly a nedávaly smysl. Naopak, nevýhoda je, že člověk je tak ovlivněn určitými vztahy, které si tu vytvoří (osobní sympatie a antipatie také hrají roli, i když se novinář často snaží je potlačit). Stejně tak je to s obory, jako je školství, zdravotnictví, kultura a tak dále.

Úkol: Najděte PR článek označený a zkuste si tipnout, jaká informace (nebo-li článek na ní založený) může být skrytýmPR článkem.   

V dalším díle (vychází každé pondělí) budeme pokračovat

ETICKÝ KODEX NOVINÁŘE: LIDÉ MAJÍ PRÁVO NA PRAVDIVÉ INFORMACE Tato část kurzu je otevřená bezplatně pro každého. Tato část kurzu je otevřená bezplatně pro každého. Pokud se chcete stát novinářem a rozvíjet svou kreativitu, můžete absolvovat naše Kurzy žurnalistiky , v případě jakýchkoliv dotazů nám napište e-mail: kurzy@otevrenamedia.cz .

Napsat komentář